0 продукта

Анатомия

Плевра (pleura)

Плевра - изображение

Плеврата е серозна ципа, която е изградена от еднореден плосък епител (мезотел), който лежи върху базална мембрана.

Под последната се намира съединителнотъканна подложка, в която има много колагени и еластични влакна.

Плеврата има два листа: висцералният лист обвива дробовете, а париеталният (пристенният) ограничава отстрани средостението и покрива отвътре гръдната стена и горната повърхност на диафрагмата.

Между двата листа на плеврата (pleura pulmonalis et pleura parietalis), се загражда пъпковидно пространство (cavitas pleurae).

Висцералната плевра (pleura visceralis sive pulmonalis), сраства плътно със субстанцията на белия дроб, като навлиза и в дълбочина на fissurae interlobares.

Париеталната плевра (pleura parietalis), представлява цялостна обвивка на белия дроб, на която се различават отделни части: ребрена, диафрагмална, медиастинална и плеврален купол.

  • Ребрената част (pleura costalis), заляга върху ребрата и междуребрените мускули.
  • Диафрагмалната част на плеврата (pleura diaphragmatica), покрива горната повърхност на диафрагмата с изключение на по-голямата част и нейния сухожилен център, към която заляга перикардиалната торбичка.
  • Медиастиналната част на плеврата (pleura mediastinalis), се разполага в една приблизително сагитална равнина, ограничавайки странично средостението. Отзад при гръбначния стълб и отпред при гръдната кост тя прехожда в ребрената плевра, а отдолу при диафрагмата - в диафрагмалната плевра.
  • Плевралният купол (cupula pleurae), се разполага в областта на шията, над нивото на aperture superior, а най-горната му точка се намира на 3-4 cm над предния край на I ребро. В него се вмъква върхът на белия дроб.

 Плевралните рецесуси или синуси (recessus s. sinus pleurales), са запасни резервни пространства, образувани от пристенната плевра, в които белият дроб навлиза при дълбоко вдишване.

Най-големият от тях (recessus costodiaphragmaticus), се разполага в областта на прехода на ребрената в диафрагмалната плевра. Има и друг, значително по-малък синус в областта на incisura cardiac при прехода на ребрената в медиастиналната плевра.

Границите на пристенната плевра и белите дробове на голяма част от протежението си не съвпадат - такова несъвпадение се наблюдава в областта на плевралните синуси. Наред с това те показват известни различия вляво и вдясно.

Оцени страницата и я сподели с приятели
12345 3.4, 25 Гласа
Сподели в Facebook
Коментирай във Facebook

!. forum.framar.bg

Споделете вашето мнение, задайте въпрос или отворете дискусия за "Плевра (pleura)" във форума.

?. www.framar.bg:

Коментирайте "Плевра (pleura)"

Кърменето на обществени места – естествено, допустимо или неприемливо?

Майката има право да кърми детето си независимо от възрастта му когато и където пожелае, без разголването й да се отъждествява с форма на ексхибиционизъм. Собствениците на търговския комплекс следва да бъдат осъдени и да платят обезщетение.
Кърменето на обществени места не подлежи на коментар, когато майката се стреми да запази интимността на този акт встрани от чуждите погледи като наметне себе си и бебето с шал. Искът на БХК не следва да бъде удовлетворен.
Кърменето на бебето и детето извън дома е редно да се практикува в уединението на специални помещения, предназначени за хранене и преобличане. Майката основателно е била помолена да преустанови храненето на детето си, щом не желае да завоалира процеса.
Не само тютюнопушенето, но и кърменето на обществена места трябва да бъде забранено.

Бюлетин

Промоции.

Актуални продукти.

Информация и новини.

При възникнало съмнение за здравословен проблем или нужда от лечение, моля винаги се обръщайте за медицинска консултация към квалифициран и правоспособен лекар или фармацевт. В никакъв случай не възприемайте дадената Ви чрез сайта информация като абсолютно достоверна и правилна, дори и същата да се окаже такава.